Regulament

 1. Membru al clubului poate deveni orice persoana de sex feminin care a implinit vârsta de 18 ani, în urma semnării Acordului de Membru şi achitării costului serviciilor în conformitate cu programul achizitionat. In cazul minorilor (16 – 18 ani) este necesar si acordul scris al tutorelui lor legal, prin semnarea Acordului de Membru. Calitatea de membru al familiei se refera la rudele de gradul I, doar la soţ şi soţie.
 2. Drepturile şi obligaţiile Membrilor sunt stabilite în funcţie de tipul de card de membru precizat în formularul de înscriere, acordul de membru si  prezentul Regulamentul intern de functionare. Calitatea de Membru se obţine după semnarea de către ambele părţi a Acordului de Membru însă nu înainte de efectuarea plăţilor iniţiale si periodice către Club.
 3. Tipuri de Card de membru. Tipul de membru este stabilit prin Acordul de membru.
 • Tipul de card ‘Pretty 8” dă drept membrilor de acest tip de a beneficia de următoarele servicii: folosirea în timpul programului Clubului , limitat 8 intrari (sedinte a cate 60 de minute), a oricaror sectiuni sportive la alegere: sala de fitness, participarea la clasele de aerobic sau spinning disponibile  .
 • Tipul de card „Happy 12” dă drept Membrilor de acest tip de a beneficia de următoarele servicii: folosirea în timpul programului Clubului, limitat la 12 intrari (sedinte a cate 60 de minute), a oricaror sectiuni sportive la alegere: sala de fitness, participarea la clasele de aerobic si spinning disponibile.
 • Tipul de card „Joy” dă drept Membrilor de acest tip de a beneficia de următoarele servicii: folosirea în timpul programului Clubului  a tuturor echipamentelor din incinta sălii de fitness, participarea la clasele de aerobic si spinning disponibile, in sistem all-inclusive (nelimitat ca numar de intrari) , pentru o perioada definita de 3 luni.
 • Tipul de card „Harmony” dă drept Membrilor de acest tip de a beneficia de următoarele servicii: folosirea în timpul programului Clubului, a tuturor echipamentelor din incinta sălii de fitness, participarea la clasele de aerobic si spinning disponibile, in sistem all-inclusive (nelimitat ca numar de intrari) , pentru o perioada definita de 12 luni.
 • Tipul de card „Business” dă drept Membrilor de acest tip de a beneficia serviciile puse la dispoziţie de Club în condiţiile în care compania angajatoare a Membrului si Clubul au încheiat un contract „Corporate”.

Taxe abonamente. Taxele ce vor fi plătite de Membri către Club sunt:

 • Taxe Plata Anuala
 • Taxe Plata semestriala
 • Taxe Plata lunara

Taxele  prevăzute în Acordul de membru sunt obligatorii şi trebuie achitate anticipat. Toate taxele achitate înainte de termenele prevazute in Acordul de membru nu sunt rambursabile si sunt considerate achitate pentru serviciile prestate în perioadele de decontare viitoare.2

 1. Accesul în Club se face pe baza Cardului de Membru, care se completează numai în cazul prezentării C.I. / B.I. / paşaportului, în urma semnării Acordului de Membru şi achitării serviciilor contractate. Membrul este obligat să prezinte Cardul de Membru la intrarea pe teritoriul Clubului, dupa caz la intrarea în parcare  si să se înregistreze în mod obligatoriu la recepţia Clubului. In caz exceptional, o singura data, in cazul in care Membrul  nu poate prezenta la intrare Cardul de Membru (uitat/pierdut), accesul în Club ii este permis prin prezentarea documentului  de identitate a acestuia.
 2. Apartenenţa de Membru al Clubului este personală şi nu poate fi transmisă sau utilizată de alte persoane. În cazuri excepţionale şi numai o singură dată la cererea scrisă a Membrului inregistrata de catre Prestator Cardul de membru poate fi cesionat unei alte persoane;
 3. La prima frecventare a Clubului, Membrul trebuie să indeplineasca procedurile de înregistrare în Club: completarea datelor personale, fotografierea (la receptie); în caz contrar, Clubul este în drept de a nu-i acorda  acces la antrenamente.
 4. Membrul este în drept de a primi un prosop în schimbul Cardului de Membru. Membrul este obligat să returneze la recepţie prospul, să respecte întocmai timpul rezervat pentru frecventarea Clubului conform dispoziţiilor Regulamentului cu privire la tipul de card de membru. În caz de pierdere (sau deteriorare) a Cardului de Membru, a prosopului sau unui alt bun de inventar dat spre folosinta de către Club pentru perioada desfasurarii antrenamentului, Membrul este obligat să compenseze paguba cauzată în mărimea valorii stabilite de către club. Este absolut interzisa parasirea clubului cu vreunul din bunurile mentionate anterior.
 5. În perioada prezentei în Club lucrurile Membrului trebuie pastrate în dulapurile vestiarului. La finalul antrenamentului Membrul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale. Dulapurile din vestiarele clubului vor fi golite în fiecare seară, iar obiectele găsite în acestea vor fi păstrate timp de 7 zile calendaristice pe cheltuiala şi riscul persoanei care le-a uitat. Membrii sunt de acord ca obiectele lăsate în incinta Clubului şi neridicate in intervalul sus-menţionat să fie considerate ca abandonate în Club, Clubul având dreptul de a dispune liber în legătură cu acestea. Clubul are dreptul să perceapă o taxă pentru eliminarea obiectelor lăsate în dulapuri, de la Membrul care a abandonat obiectele respective. Clubul nu răspunde pentru bunurile/obiectele de orice fel lăsate în dulapuri sau in afara acestora.
 6. Clubul şi personalul angajat nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea, pierderea, sau furtul bunurilor şi obiectelor aduse în incinta Clubului (inclusiv pentru mijloacele de transport personale şi obiectele din interiorul lor).
 7. Pentru asigurarea păstrării obiectelor de valoare şi actelor personale, Membrul este în drept să se folosească de cutiile individuale de valori aflate la recepţie.
 8. Intrarea în salile de antrenament este admisă numai în echipament sportiv (costum şi încălţăminte sport de interior perfect curata; partea de sus a corpului si partile intime trebuie să fie acoperite). Clubul este în drept de a nu-i permite Membrului să participe la antrenament cu încălţăminte necorespunzătoare genului concret de antrenament ( NU ghete de fotbal,slapi sau papuci).
 9. La prima frecventare a Clubului, Membrul trebuie să efectueze sedinta de initiere fitness şi să ţină cont în permanenţă de recomandările primite din partea instructorilor şi personalului Clubului.
 10. Clubul nu este răspunzător de decesul, vătămările sau bolile apărute ca urmare a folosirii serviciilor Clubului (inclusiv în ce priveşte incidentele cauzate în urma folosirii aparatelor şi/sau echipamentelor Clubului si rezultatul actiunilor unor terte persoane), cu excepţia celor provocate de personalului Clubului.
 11. Membrii sunt obligaţi să se asigure că folosesc în mod corespunzător aparatele şi/sau echipamentele Clubului (inclusiv reglajul sau setarea lor). În caz de dubiu legat de folosirea corespunzătoare a aparatelor sau echipamentelor, Membrul are obligaţia de a se consulta cu personalul specializat al Clubului.
 12. Personalul Clubului nu are pregătire medicală. Daca Membrul nu este sigur de condiţia sa fizică, starea sa de sănătate sau de capacitatea de a efectua exerciţii fizice, trebuie să consulte un medic înainte de a începe sau continua să folosească serviciile Clubului.
 13. În cazul în care personalul Clubului observă că Membrul efectuează din proprie iniţiativă un exerciţiu fizic care pare a nu corespunde cu starea sa de sănătate sau capacitatea sa de a efectua exerciţiul fizic respectiv, personalul Clubului poate să ceară membrului să înceteze a mai efectua exerciţiul, pentru a preveni incidente care să dăuneze Membrului şi activităţii Clubului.
 14. Unele spaţii din incinta Clubului nu sunt supravegheate şi Clubul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natură rezultate din întrebuinţarea acestor spaţii, cu excepţia celor provocate de personalul Clubului sau care apar ca urmare a neglijenţei sau omiterii intenţionate a Clubului.
 15. În scopul respectării regulilor igienei generale înaintea de a frecventa sunt obligati să menţină curăţenia în toate spatiile Clubului pe care le utilizeaza până, în timpul şi după antrenamente.
 16. Membrii sunt obligati să respecte regulile specifice de utilizare a fiecărei zone a Clubului luate în parte. Regulile de utilizare sunt afisate in locuri vizibile in incinta Clubului si pe site-ul www.ladieswellness.ro. Membrii se obligă să respecte regulile moralei publice pe întreaga perioadă de aflare în Club (să se poarte cuviincios, să nu folosească în limbajul său injurii, să nu incomodeze prin comportamentul său pe cei din jur, etc.). Membrii sunt obligati să părăsească teritoriul Clubului nu mai târziu de ora stabilită de închidere sau ora stabilita prin tipul de card.
 17. In salile de antrenament, pentru siguranta si protectia practicantilor, membrii sunt obligati să  efectueze exerciţiile doar cu greutăţile stabilite de către instructorul Clubului. La finele antrenamentului membrii sunt obligati să amplaseze inventarul sportiv folosit (bare, gantere, etc.) la locul iniţial si în starea cuvenită. Membrii sunt obligati sa compenseze dauna cauzată prin pierderea sau deteriorarea echipamentului, inventarului sau altui bun al Clubului.
 18. Pe teritoriul Clubului, membrii sunt obligati să se foloseasca exclusiv de serviciile instructorilor si colaboratorilor Clubului.
 19. Antrenamentele în grup au loc în Club numai în intervalul orar stabilit de către conducere. Clubul este în drept de a efectua modificări sau completări în orarul orelor de antrenament şi să schimbe instructorul indicat în orarul de antrenament. În scopul evitării accidentarilor, Membrul este obligat să se prezinte fără întârziere la orele de antrenament.
 20. Minorii sunt obligaţi să frecventeze Clubul însoţiţi de către părinţi sau de persoanele autorizate. Părinţii sau persoanele care însoţesc copiii îşi asumă în mod personal responsabilitatea pentru copii pe teritoriul Clubului.
 21. Programul de activitate poate fi întrerupt (“îngheţat”) din iniţiativa Membrului pe un termen de la 5 zile până la 30 de zile (conform abonamentului contractat). In acest caz Membrul trebuie să înştiinţeze administraţia Clubului sub formă scrisă cu minim 24 de ore inainte. Întreruperea temporara a programului de activitate nu poate depăşi limita de: 30 (treizeci) de zile pentru perioada de membru de un an, iar pentru perioada de jumătate de an – de 15 (cincisprezece)  zile.
 22. Membrul este în drept de a aduce cu sine pe teritoriul Clubului invitaţi utilizand invitatiile aditionale abonamentului sau, în acest caz invitatului îi revine respectarea obligatorie a Regulamentului în vigoare. Membrul îşi asumă responsabilitatea solidară pentru respectarea Regulamentului în vigoare de către persoanele invitate, precum şi pentru daunele cauzate de către acestea bunurilor Clubului, în valoarea sumei daunei pricinuite. Clubul este in drept sa dea valoare pagubelor pricinuite.
 23. Pentru consumarea serviciilor suplimentare, membrul trebuie sa asigure anticipat contravaloarea acestora conform ofertei din catalogul de preţuri. Serviciile achitate si neconsumate in intervalul stabilit nu mai pot fi consumate ulterior, iar sumele achitate nu se rambursează.
 24. Înştiinţarea prealabilă cu privire la anularea sau schimbarea orelor rezervate pentru consumul serviciilor suplimentare trebuie anuntata telefonic sau prin email, personal de catre membru, cu minim 6 ore inainte de programare. In caz contrar Membrul isi pierde dreptul de consum al sedintei respective.
 25. In cazul serviciilor care necesita programare, ordinea de prioritate in consum este data de programare.
 26. Clubul este în drept ca în perioada derularii Acordului sa schimbe costul serviciilor suplimentare, sau structura echipei de antrenori.
 27. În timpul efectuarii lucrarilor de reparatii, modernizare, extindere sau de igienizare, Clubul este în drept de a limita zona destinată antrenamentelor. Clubul este în drept să închidă unele zone în timpul desfăşurării lucrarilor mentionate anterior.
 28. Membrul este de acord cu efectuarea înregistrărilor video pentru supravegherea activitatii.
 29. Clubul isi rezerva dreptul de a fotografia si inregistra video in scop promotional.
 30. Clubul isi rezerva dreptul de a renunta la un Acord oricand considera ca este cazul, si atunci Membrul va fi despagubit cu contravaloarea zilelor sau sedintelor ramase neefectuate.
 31. Clubul este în drept de a-şi schimba programul de functionare. Familiarizarea Membrilor Clubului cu schimbarea programului de functionare se efectuează prin amplasarea avizului pe panourile de informaţii din încăperile Clubului si pe site-ul www.ladieswellness.ro.
 32. Toti Membrii si Vizitatorii Clubului precum si invitatii acestora au obligatia de a respecta prezentul Regulament.

Pe teritoriul Clubului membrilor le este cu desavarsire interzis:

 • de a se afla în incinta Clubului sub influenţa băuturilor alcoolice, sau sub influenţa drogurilor;
 • de a fuma pe teritoriul Clubului;
 • de a aduce pe teritoriul Clubului orice fel de arme albe şi/sau de foc, substanţe explozive si toxice;
 • Tulburarea accesului si linistei locatarilor/proprietarilor blocului M37, distrugerea, degradarea sau murdarirea Zonei
 • de a introduce in incinta Clubului băuturi şi produse alimentare (cu exceptia apei pentru consumul propriu); de a consuma produse alimentare şi băuturi altundeva decat în locurile destinate pentru aceasta;
 • accesul pe traseul receptie -vestiar fara botoseii pentru protectia incaltamintei de strada;
 • de a accesa zonele de uz intern (receptie, birouri, zone tehnice,…….)
 • de a regla în mod independent orice utilaj tehnico-ingineresc;
 • de a plasa materiale promotionale, reclame sau de a răspândi mărfuri pe teritoriul Clubului fără autorizaţia Clubului sub formă scrisă;
 • de a intra pe teritoriul Clubului cu animale domestice;
 • de a intra pe teritoriul Clubului pe role, bicicleta…..
 • de a filma şi a fotografia în incinta Clubului, fără autorizaţia Clubului sub formă scrisă;
 • de a incomoda alţi vizitatori sau membrii ai Clubului.

În caz de nerespectare a acestor reguli şi/sau a dispoziţiilor acordului, Clubul este în drept de a rezilia Acordul de Membru în mod unilateral. În acest caz, plăţile sau alte compensaţii nu se rambursează Membrului.

Clubul nu-şi asumă responsabilitatea pentru incomodităţile tehnice provocate în rezultatul lucrările de profilaxie, de construcţie şi de reparaţie şi altor lucrări exercitate de către administraţia orăşenească sau municipală.

În caz de necesitate şi în scopul ameliorării calităţii serviciilor, Clubul este în drept de a modifica şi a completa Regulamentul în mod unilateral. Noile reguli intră în vigoare pentru Membrii Clubului din momentul avizării lor in zona receptiei Clubului sau pe site_ul www.ladieswellness.ro pentru familiarizarea lor generală.

Aplica acum pentru un abonament !
Vino cu o prietena si primiti fiecare cate o sedinta cadou!